06-52862479 info@katriendejong.nl

Algemene Voorwaarden

 1. Katrien de Jong verplicht zich informatie betreffende de coaching te verstrekken aan de klant in alle fasen van de coaching.
 2. Voorafgaand aan de coaching vindt altijd (een telefonisch) kennismakingsgesprek plaats. De klant verplicht zich (evt. middels het intake formulier) relevante informatie aan de coach te verstrekken.
 3. Katrien de Jong zal geheimhouding betrachten m.b.t. door de klant verstrekte gegevens.
 4. De klant verplicht zich een afspraak minimaal 48 uur van te voren af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 5. Katrien de Jong coacht en begeleidt geen klanten die onder invloed staan van alcoholische dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van die middelen die door een arts of specialist zijn voorgeschreven).
 6. Na afloop van iedere sessie wordt de klant in de gelegenheid gesteld om aan te geven hoe hij/zij zich voelt. Katrien de Jong adviseert de klant over manieren om de locatie op verantwoordelijke wijze te verlaten.
 7. Katrien de Jong aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoordelijk handelt, dan wel enige medische- of andere voor de coaching belangwekkende of belangrijke informatie heeft verzwegen of achtergehouden.
 8. De klant blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag.
 9. Katrien de Jong behoudt zich het recht voor om de cliënt te weigeren en zal indien dit het geval is, de reden opgeven.
 10. Beëindiging van een coaching traject kan altijd met wederzijdse goedvinding gebeuren.
 11. Katrien de Jong behoudt zich het recht voor een reis of activiteit te annuleren wanneer er niet genoeg deelnemers zijn. In overleg wordt het aanbetaalde bedrag teruggestort of er wordt een alternatieve datum gekozen.
 12. Alle deelnemers maken uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Katrien de Jong en deze kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan de activiteiten die tijdens de gesprekken, dagen of reizen georganiseerd worden.
 13. De website www.katriendejong.nl  is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden. Gebruik van de inhoud van de site of delen daarvan, is niet toegestaan en maken inbreuk op intellectuele rechten, mits schriftelijke toestemming van Katrien de Jong.

Ook inspiratie en leuke freebies ontvangen?

Schrijf je in zodat ook jij je eigen richting kunt gaan bepalen!

Dank voor het inschrijven!